سل كانتر يا دستگاه شمارنده سلول

سل كانتر يا دستگاه شمارنده سلول

آنالايزرهاي هماتولوژي يا سل كانترها:دستگاه هاي تمام اتوماتيكي هستند كه براي اندازه گيري كمي پارامترهاي خون در آزمايشگاه هاي پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرند. به عبارت ديگر اين دستگاهها ، تعداد سلولهاي خوني را در حجم مشخصي از خون مي شمارند.

اجزاي اصلي سل كانتر

سل كانتر معمولا از سه بخش اصلي هيدروليك، پنوماتيك و الكترونيكي تشكيل مي شود

وظايف سيستم هيدروليك

وظايف سيستم هيدروليك شامل برداشت محلول هاي مورد نياز دستگاه و نمونه خون يا Aspirating  ،‌تخليه محلول ها يا خون برداشت شده يا Dispensing  ، رقيق سازي نمونه يا Diluting   ،‌مخلوط كردن نمونه و محلولها يا Mixing  و افزودن محلول ليز كننده به نمونه يا Lysing  است.

وظايفت سيستم پنوماتيك

وظيفه اصلي سيستم پنوماتيك توليد خلاء يا فشار ثابت جهت كنترل دريچه ها و همچنين كنترل حركت محلول ها و نمونه در داخل سيستم هيدروليك است.

وظايف سيستم الكترونيكي

اين سيستم توسط يك ريز پردازنده (ميكروپروسسور) كنترل مي شود و وظايف زير را به عهده دارد.

- اندازه گيري و پردازيش سيگنال هاي حاصل از تغيير امپدانس

- محاسبه و انتقال نتايج به چاپگر با هر خروجي دلخواه در سيستم

- ترسيم گراف پارامترهاي اصلي

- كنترل زمان اندازه گيري و توالي تست ها

- اجراي برنامه Q.C  و كاليبراسيون سيستم

- ذخيره و بازيابي (Save and Load)   نتايج

 

سل كانتر يا دستگاه شمارنده سلول

موارد استفاده از میکروسکوپ

اسپكتروفتومتر يا طيف سنج چیست؟

 

نمایش تعداد مطالب
1184712
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز فرهنگی دیجیتال ارتباطات می باشد و هر گونه کپی برداری از محتوا و ساختار سایت، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
واحد ثبت سفارش: 021-33531216
واحد پشتیبانی: 021-33983039
ثبت سفارش: order.mhm(a)gmail(.)com
پشتیبانی: ads(a)adscell(.)ir
تلگرام: 09125721141

این مجموعه در خصوص تمامی مراودات مالی با مجموعه های تبلیغ دهنده توسط شما هیچگونه مسئولیتی ندارد.